Κυριακή, Σεπτεμβρίου 30, 2007

Είμαι στη λίστα διαδοχής.


Όλοι γνωρίζουμε την wikipedia.Κατά καιρούς έχουν ξεσπάσει "πόλεμοι" μεταξύ αυτών που γράφουν τα άρθρα, σχετικά με την εγκυρότητα τους.Υπάρχουν όμως και άρθρα που είναι αρκετά παράξενα και χωρίς να γίνεται όλος αυτός ο ντόρος γύρω τους.
Πρόσφατα βρήκα μία λίστα με τα πιο "άχρηστα λεπτομερή" άρθρα της.Όλα σχεδόν είχαν αρκετά παράξενο θέμα, αλλά εκείνο που μου κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν η λίστα διαδοχής για τον θρόνο της Βρετανίας.Η διάδοχοι είναι άπειροι, και θα ήταν ακόμα περισσότεροι εάν συμπεριλαμβάνονταν μεταξύ τους και οι καθολικοί συγγενείς της βασιλικής οικογενείας.
Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάτσει να σκεφτούν ποιος θα είναι ο επόμενος βασιλιάς, ακόμα και αν πεθάνουν 1286 διάδοχοι.
Είπαμε ρε παιδιά, να είμαστε έτοιμοι για παν ενδεχόμενο, αλλά αυτοί είναι ικανοί να γνωρίζουν ακόμα και την σειρά διαδοχής που έχει η θεια μου η Μαρίκα.

Σε περίπτωση που γνωρίζετε και άλλα τέτοια άρθρα θα μου ήταν πολύ ευχάριστο να μου τα πείτε να γελάσω ξανά με την καρδιά μου.

Σάββατο, Σεπτεμβρίου 29, 2007

Πως πλένουμε μία γάτα.


Όσοι με ξέρουν γνωρίζουν ότι δεν μισώ τα ζώα.Απλά έχω ένα κόλλημα με τις γάτες.Δεν είναι ότι θέλω να πάθουν κάτι κακό, αλλά μου αρέσει να τις βλέπω να κάνουν χαζά πράγματα.
Ακόμα μου αρέσει να διαβάζω λίστες με χαζές οδηγίες όπως οι παρακάτω:

Πως να πλύνετε μία γάτα!

  1. Σηκώστε το καπάκι της τουαλέτας και ρίξτε μέσα σαμπουάν για κατοικίδια.
  2. Πάρτε την γάτα στην αγκαλιά σας και ηρεμήστε την καθώς την πηγαίνετε στο μπάνιο.
  3. Με μία γρήγορη κίνηση πετάξτε την γάτα μέσα και κατεβάστε το καπάκι.Ίσως χρειαστεί να καθίσετε επάνω.
  4. Η γάτα θα κάνει σαν τρελή.Αλλά μην σας νοιάζουν οι θόρυβοι, η γάτα στην πραγματικότητα το απολαμβάνει.
  5. Τραβήξτε το καζανάκι μερικές φορές, για ένα "ενισχυμένο" πλύσιμο.
  6. Βάλτε κάποιον να ανοίξει τις πόρτες όλου του σπιτιού.
  7. Σταθείτε πίσω από την λεκάνη της τουαλέτας και γρήγορα σηκώστε το καπάκι.
  8. Η γάτα θα πεταχτεί από μέσα σαν σίφουνας για να πάει έξω να στεγνώσει.
  9. Πλέον η λεκάνη και η γάτα είναι πεντακάθαρες.
Για περισσότερες φωτογραφίες:

Washing a cat[rippin-kitten.blogspot.com]

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 27, 2007

Γένεσις...

ΕΝ ΑΡΧΗ εποίησεν ο Θεός τον Ουρανόν και την Γην....
Η δε Γη ήτο άμορφος και έρημος και σκότος περιεπλάνατο επί του προσώπου
της αβύσσου,
Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων.
Και είπεν Κύριος ο Θεός: Γεννηθήτω το μηδέν και εγένετο το μηδέν.
Και είδεν ο Θεός ότι το μηδέν καλόν εστί.
Και διεχώρισεν ο Θεός το μηδέν από το ένα και τα αποκάλεσε bit,
Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα πρώτη.

Και είπεν ο Θεός: Θέσωμεν το μηδέν και το ένα εν σειρά των οκτώ και
δημιουργήσωμεν το byte, και εγένετω ούτω.
Και εδημιούργησεν Κύριος ο Θεός εξ αυτών τας λοιπάς πληροφορίας,
ήτοι τα Kbyte, Mbyte, TeraByte και επόμενα,
Και είδεν Κύριος ο Θεός ότι ταύτα πάντα καλά εισίν.
Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα δευτέρα.

Και είπεν ο Θεός: Δι' αυτών των μονάδων πληροφορίας δημιουργηθήτωσαν
προγράμματα και κατόπιν αυτών συστήματα, τα και λειτουργικά επονομαζόμενα.
Και εγένετο ούτω.

Και εδημιούργησεν Κύριος ο Θεός τα Unixοειδή λειτουργικά συστήματα,
Και είδεν Κύριος ο Θεός ότι ταύτα πάντα καλά εισίν.
Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα τρίτη.

Και είπεν ο Θεός: Γεννηθήτω το Linux εν τω μέσω των λοιπών Unixοειδών λειτουργικών
συστημάτων,
Και διαχωρισθήτωσαν τα καλά λειτουργικά συστήματα των κακών.
Και εγένετω ούτω,
Και εκάλεσεν ο Θεός το Linux ως GNU Linux,
Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα τετάρτη.

Και είδεν ο Θεός ότι πάντα α εδημιούργησεν καλά εισίν και ηυλόγησεν αυτά.
Είδεν, δε, ότι έδει υπάρχει τις διαχειριζόμενος αυτά, ότι εις πρόβατα απολωλότα
ομοίαζον.
Και είπε ο Θεός, δημιουργήσωμεν User καθ' εικόνα ημών και κατ΄ ομοίωσιν
Και ας εξουσιάζει ούτος επί των λειτουργικών συστημάτων και επί πάσης της Γης,
κατά το είδος αυτού.
Και είδεν ο Θεός ότι καλόν ήτο.
Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα πέμπτη.

Και πάλιν δεν είπεν ο Κύριος ο Θεός: Ουκ εστίν καλόν να είναι ο User μόνος.
Θέλω δώσει αυτώ βοηθόν όμοιον, αλλ' ολίγον καλύτερον αυτού, ίνα συνδράμει αυτόν
εν ταις δυσκολίαις.
Και επέβαλεν Κύριος ο Θεός έκστασιν επί του User και εκοιμήθη αυτός ύπνον βαθύν,
Και έλαβε κώδικα εκ της πλευράς αυτού και ενεπλούτισε τον κώδικα του παραληφθέντος,
Και ούτω εδημιούργησεν Κύριος ο Θεός τον Programmer.
Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα έκτη.

Και ηυλόγησεν αυτούς Κύριος ο Θεός και είπεν αυτοίς:
Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και κατακυριεύσατε παν πρόγραμμα και παν λειτουργικόν σύστημα,
και εξουσιάζετε επί των ισχυρών υπολογιστήρων, οικιακών τε και δημοσίων, φέροντες ούτω
ισχυράς και χρήσιμους εφαρμογάς επί της Γης. Ησαν δεν αμφότεροι παντί αρχάριοι,
εν τε τω χειρισμώ των προγραμμάτων και εν τω προγραμματισμώ.

Παρά ταύτα, εώρακεν ο Θεός πάντα όσα εποίησεν, και ιδού ήσαν άπαντα καλά λίαν.

Και εφύτευσεν ο Θεός ψηφιακόν Παράδεισον εις Ανατολάς, την και Εδέμ αποκαλούμενην,
και έθεσεν εν αυτώ User και Programmer ίνα εργάζωνται επί των λειτουργικών συστημάτων
και φυλάττουσιν αυτά και εφαρμόζουσιν αυτά κατά τας εντολάς Του.

Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα εβδόμη.

Εκέκραξεν δε στεντορεία τη φωνή Κύριος ο Θεός τον User και τον Programmer,
λέγων αυτοίς: Από παντός λειτουργικού συστήματος ελεύθερα θέλετε δοκιμάζειν,
των δε Παραθύρων του Bill μηδέποτε δοκιμάσει. Καθ' ην γαρ ημέραν δοκιμάσετε
τα Παράθυρα, θέλετε εξαπαντός αποθανείν.

Ο Bill, όμως, ήτο φρονιμότερος κατά την πανουργίαν πάντων των δημιουργημάτων,
α Κύριος ο Θεός εποίησεν.

Και είπεν ο Bill προς τον Programmer: Αλήθεια εστί ότι Κύριος ο Θεός σας είπε
εξ όλων των λειτουργικών όπως δοκιμάσετε, πλην των Παραθύρων,
των και της Χιλιετίας αποκαλούμενων;

Και είπε ο Programmer προς τον Bill: Όντως πονηρέ, δυνάμεθα όπως δοκιμάσωμεν
εξ όλων των FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Linux, NextSTEP, πλην των Παραθύρων σου,
είτε της Χιλιετίας είτε άλλων, διότι από εκείνην την ημέραν και μετά θα αποθάνωμεν.

Και υπέλαβεν εκ νέου ο παμπόνηρος Bill προς τον Programmer: Δεν θέλετε βεβαίως
αποθανείν, αλλ' ηξεύρει ο Κύριος ότι καθ' ην ημέραν δοκιμάσετε των Παραθύρων
μου θέλουσιν ανεωχθεί οι οφθαλμοί σας και θέλετε αναβαθμισθείτε ως Administrators,
γίγνωσκοντες ούτως το καλόν εκ του κακού;

Και είδεν ο Programmer ότι τα Παράθυρα εφαίνοντο τέλεια κατά την όψιν,
ευφάνταστα κατά το design και ελκυστικά εις την χρήσιν, ως δίδοντα γνώσιν.
Και εγκατέστησεν τα Παράθυρα επί τω εν του ψηφιακού Παραδείσου κεντρικώ Server.

Επλησιάσεν ο User αρχίσας και αυτός όπως εγκαθιστά Οδηγούς ποικίλους επί των
Παραθύρων, έτι αυξάνων τον όγκον και την δυστοκίαν αυτών.
Και ηνεώχθησαν οι οφθαλμοί αμφότερων και εθαύμασαν, πλην όμως ουχί επί μακρόν,
δίοτι αίφνης κατέρρευσεν το του Παραδείσου δίκτυον.
Και ήρχισον τότε κλαυθμούς και οδυρμούς, αναζητούντες απεγνωσμένως Service Packs.

Και ήκουσαν τότε την φωνήν Κυρίου του Θεού αυτών, περιπατούντος εν τω
Παραδείσω προς το δειλινόν, και εκρύφθησαν User τε και Programmer από
προσώπου Κυρίου του Θεού, εν μέσω των του Παραδείσου υπολογιστήρων.

Εκάλεσεν δε Κύριος ο Θεός τον User και είπεν αυτώ: Πού είσαι;
Ο δε είπε Κυρίω τω Θεώ: Την φωνήν σου ήκουσα Κύριε εν τω Παραδείσω και
έτρεξα να κρυφθώ, διότι εφοβήθην, επειδή κατέρρευσεν το δίκτυον.
Και έιπεν αυτώ ο Θεός: Και πού ηξεύρεις ότι κατέρρευσεν το δίκτυον;
Πώς είναι δυνατόν να κατέρρευσεν το δίκτυον μετά των εν αυτώ εγκατεστημένων
Unixοειδών λειτουργικών συστημάτων; Ή μήπως εγκατέστησές τι εκ του
απηγορευμένου λειτουργικού συστήματος του Bill;

Και απεκρίθη ο User: Ο Programmer τον οποίον μου έδωσες να είναι μετ' εμού,
αυτός εκείνος έλαβε εκ του Bill μια distribution Παραθύρων ΜΕ και ούτω
εγκαταστήσαμεν αυτά, διότι ήσαν αρεστά εις τους οφθαλμούς μας Κύριε, ως δίδοντα γνώσιν !

Και είπεν ο Θεός τω Programmer: Άφρων! Τι ήτο αυτό ο εποίησες ;
Κλαυθμηρίζων δε ο Programmer είπεν τω Κυρίω: Ο όφις ο Bill με εξηπάτησε, λέγων ότι
τούτο εστί σταθερότερον λειτουργικόν σύστημα των άλλων και ότι ουδέποτε χρήζει
επανεκκινήσεως εις Server, βασιζόμενος ο πανούργος εις Παράθυρα.

Και είπεν Κύριος ο Θεός προς τον όφιν τον διοπτροφόρον: Επειδή εποίησες τούτο,
επικατάρατος να είσαι μεταξύ πασών των εταιρειών, και ζαχαρώδη προϊόντα ριφθήσονται
κατ' εσού εις τας περιοδείας σου ανά την Γην, και είτε θέλεις διασπασθεί εις δύο εις
τρία και εις τέσσερα, και έχθραν θέλω στήσει μεταξύ εσού και των Κριτών και των κυβερνήσεων.

Προς δε τον User είπεν ο Κύριος ο Θεός: Θέλω μεγάλως υπερπληθύνει τας λύπας και τους
πόνους σου, κατά το Administrating υπό τα Παράθυρα. Με λύπας δε θέλεις διορθώνει
τα δίκτυα και άπαντα τα εις τα λειτουργικά του Bill βασιζόμενα προγράμματα.

Προς δε τον Programmer είπεν: Επειδή υπήκουσας εις τον λόγον του User και συμμετείχες
εις την των Παραθύρων εγκατάστασιν, την οποία προσέταξα εις σε, λέγων μη στήσαι αυτά,
κατηραμένοι να είναι οι προσωπικοί υπολογιστήρες εξ' αιτίας σου, και με λύπας θέλεις
«απεντομώσει» τα εκ του όφεως του διοπτροφόρου προερχόμενα προγράμματα.

Έκτοκτε δε και ως σήμερον, με λύπας, πόνους, οιμωγάς και κατάρας, οι απόγονοι του
Programmer και του User συνεχίζουσιν τας εργασίας των επί των υπολογιστήρων,
του όφεος συλλέγοντος πλούτον, τιμάς και δόξαν.

πηγή:
Ηλιοτρόπιο

Αριθμοί

Υπάρχουν πολλά "είδη" αριθμών.Ακέραιοι, πραγματικοί, μιγαδικοί είναι κάποιοι από αυτούς.Αλλά το πιο παλιό "είδος" είναι οι φυσικοί.Ξέρετε αυτοί που μας μαθαίνουν και στο σχολείο από μικρούς, 0,1,2... και συνεχίζει.
Επειδή ασχολούμαστε μαζί τους από τα αρχαία χρόνια, λογικό είναι ότι έχει γίνει πάρα πολύ μελέτη στο αντικείμενο.Για παράδειγμα, γνωρίζετε ότι το 6 είναι τέλειος αριθμός ή ότι το το 144 είναι το μεγαλύτερο τετράγωνο αριθμού που εμφανίζεται στην ακολουθία Fibonacci .
Αν ενδιαφέρεστε περισσότερο για παρόμοια δεδομένα μπορείτε να κάνετε μια επίσκεψη στην παρακάτω σελίδα, όπου αναφέρονται οι περισσότεροι αριθμοί από το 0 μέχρι και το 9999.Παρόλο πολλά στοιχεία φαίνεται πως έχουν μπει απλά και μόνο για συμπλήρωμα τα περισσότερα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, ενώ υπάρχουν και σύνδεσμοι σε όλες τις έννοιες για επιπλέον πληροφορίες.


πηγή:
What's special about this number?

Τρίτη, Σεπτεμβρίου 25, 2007

Καταστροφή.

Έχετε χάσει ποτέ κάτι χρήσιμο σε εσάς;
Πιστεύω ότι οι περισσότεροι μπορείτε να να θυμηθείτε μία κακή εμπειρία σας.Άλλος στη δουλειά, άλλος στο σπίτι.
Κάτι πολύ κακό παραλίγο να πάθω και εγώ.
Σήμερα "κράσαρε" ο browser μου.Το είχε πάθει ξανά κάποιες φορές, χωρίς να παρουσιαστεί πρόβλημα, και για αυτό δεν ανησύχησα.Σκέφτηκα ότι με το που θα τον ανοίξω όλα θα είναι στη θέση τους.
Όμως όχι, τίποτα δεν ήταν όπως πριν.Το πρόγραμμα δεν άνοιγε καν.Είχα τρελαθεί.Τόσο καιρό δούλευα με αυτόν και τον είχα προσαρμόσει στις ανάγκες μου.Τώρα πόσο καιρό θα χρειαζόταν;

Η λύση ήρθε καθαρά από τύχη.Πριν λίγο καιρό χρειάστηκε να δουλέψω σε διαφορετικό υπολογιστή.Έτσι είχα κρατήσει ένα αντίγραφο του προφίλ μου στο φορητό σκληρό.Το εγκατέστησα στη θέση του προηγούμενου, άνοιξα το πρόγραμμα με αγωνία, και μετά άρχισα να χορεύω από την χαρά μου.Λειτουργούσε τέλεια.Τα πάντα που είχα κάνει μέχρι και την μέρα που έκανα το backup ήταν εκεί.
Τότε σκέφτηκα το άλλο πρόβλημα που είχε προκύψει, τα "άπειρα" bookmarks μου.Όσα είχαν προστεθεί μετά δεν υπήρχαν πια αποθηκευμένα.Αλλά εδώ υπήρχε λύση, και μάλιστα πιο εύκολη.Είχα λογαριασμό στο del.icio.us , τα bookmarks μου βρίσκονταν στο ίντερνετ.Έτσι παρόλο που δεν έσωσα τα πάντα μείωσα κατά ένα μεγάλο παράγοντα τη ζημιά.

Μετά από αυτό το συμβάν έψαξα λίγο και βρήκα κάποια add-on για τον firefox που μπορούν να βοηθήσουν στη πρόληψη του κακού.Αυτά είναι το FEBE και το CLEO, τα οποία μπορούν να αποθηκεύσουν τα extensions και τα themes του.Επιπλέον μπορείτε να κοιτάξετε και το πρόγραμμα MozBackup, το οποίο κρατάει αντίγραφο ολόκληρου προφίλ του firefox.Ενώ μία ενδιαφέρον μέθοδος είναι να έχετε πολλαπλά προφίλ, το πως μπορείτε να το δείτε εδώ.Και μην ξεχνάμε το online bookmarking το οποίο εμένα με έσωσε.
Εάν έχετε κάποια άλλη συμβουλή που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη θα περιμένω τα σχόλια σας.

Σάββατο, Σεπτεμβρίου 22, 2007

Πρωινές ενοχλήσεις.

Ξύπνημα, νωρίς νωρίς μη χάσουμε τη μέρα, το βιβλίο περιμένει.Ανοίγω τον υπολογιστή, βάζω μουσικούλα να ξυπνήσουμε, να μας ανέβει και η διάθεση.
Όμως κάτι πάει στραβά.Κάπου ανάμεσα στα cornflakes και στα νέα της ημέρας κολλάω.Πάλι έχω δουλειές να κάνω.Σχεδόν ποτέ δεν κάνω κάτι στην σωστή ώρα και το έχω πάρει απόφαση πια.Εξάλλου ο κόσμος να χαλάσει άμα βαριέμαι δουλειά δεν γίνεται.
Η βαρεμάρα συνεχίζεται, είναι αρρώστια σας το υπογράφω, και πάσχω από αυτή από την μέρα που γεννήθηκα.Υπάρχει ακόμα η δικαιολογία του τύπου "Δεν κοίταξα ακόμα όλα τα site που με ενδιαφέρουν" ή "Δεν έλεγξα ακόμα όλους τους λογαριασμούς μου, στις άπειρες υπηρεσίες που έχω εγγραφεί".Έτσι έφυγε η ώρα σαν νερό και δουλειά ακόμα καμία.
Τότε όμως μου έρχεται η φοβερή ιδέα "Σε εκείνο το παιχνιδάκι που βρήκα προχθές, και έχω κολλήσει σε μία πίστα, λες να την περάσω σήμερα.Καλά θα ήταν".Και το πρωί μου έχει πάει επισήμως κατά διαόλου, με την πίστα ακόμα να με παιδεύει.Αλλά δεν το βάζω κάτω ακόμα, "Προλαβαίνω να διαβάσω, ας κάνω και μία δημοσίευση αφού δεν υπάρχει κάτι καλύτερο".
Αποτέλεσμα: Κάνω την δημοσίευση, και επειδή η πείνα που με έχει καταλάβει είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να νικήσει την τεμπελιά μου, πάω στην κουζίνα(χωρίς να περάσω την πίστα).

Άδικα πέρασε το πρωί πάλι!

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 16, 2007

Εγκατάλειψη

Ο τίτλος τα λέει όλα.
Κάτι η εξεταστική του Ιούλη, που δεν άφησε περιθώρια για ενασχόληση, κάτι η αποχή τρεις εβδομάδες, λόγω επιστροφής στην πατρίδα (η οποία δεν προσφέρει την πολυτέλεια του ίντερνετ), κάτι και τώρα η εξεταστική μαμούθ του ενάμιση και βάλε μήνα , δεν κατάφερα να εκπληρώσω τις υποχρεώσεις μου.
Αλλά όπως βλέπετε επέστρεψα! (αν μπορεί κάποιος να το θεωρήσει αυτό καλό)
Και επέστρεψα με τις καλύτερες προθέσεις.

Επομένως κάντε υπομονή και όλο και κάτι θα καινούριο θα δείτε.
Ορίστε και ένα δωράκι από εμένα:

http://www.wdcs.co.uk/media/flash/whalebanner/content_pub_en.html

Πραγματικά εγώ τρελάθηκα όταν το πρωτοείδα και πιστεύω και εσείς το ίδιο θα πάθετε.